news.png

Nyheter

Senaste nytt

Mindmore rekommenderas i nytt nationellt vårdförlopp

Mindmore rekommenderas som kognitivt bedömningsverktyg i det nya nationella vårdförloppet för misstänkt demenssjukdom – sida vid sida med globalt väletablerade testverktyg!

2021-03-27

Depression, motion och kognition – hur kan det hänga ihop?

Patienter med depression och ångest drabbas ibland av kognitiva besvär – en “mental dimma” som tenderar hänga kvar då de tillfrisknar från övriga symtom. Kan fysisk aktivitet som tilläggsbehandling lindra dessa besvär? Det är en av de faktorer som forskarna i en ny studie nu vill undersöka genom att kartlägga potentiella samband.

2021-03-24

Mindmore används i ny studie om långtidseffekter vid covid-19

Patienter som drabbats av covid-19 påverkas på olika sätt efter sjukdomen. Vissa har nedsatt arbetsförmåga och sjukskrivs under lång tid. Detta ger upphov till ett ökat behov av mer individanpassad vård. I en ny studie samarbetar Universitetssjukhuset i Örebro, Region Örebro, Örebro universitet, Göteborgs universitet och Mindmore med att undersöka hur patienternas arbetsförmåga påverkas i syfte att utveckla snabbare rehabilitering och återgång i arbete.

2021-02-08

Mindmore i media