3D Scans

Vår evidens

Forskningen bakom Mindmore

Validiteten av Mindmores tester har utvärderats i en studie där respektive test jämfördes med motsvarande penna- och pappersbaserade version. I studien testades 81 friska individer i åldrarna 24–81 år. Med ett intervall mellan testtillfällena om 4 veckor i genomsnitt och i balanserad ordningsföljd fick deltagarna genomgå två testtillfällen, ett digitalt och ett papper- och pennabaserat, med samma tester. Korrelationer, t- och ekvivalenstest, visade acceptabel jämförbarhet mellan formaten. Björngrim et al., (2019) publikation i Frontiers in Psychology.

 

En studie har initierats för att utvärdera hur Mindmore-testernas reliabilitet vid omtestning förhåller sig till motsvarande evidensbaserade och kliniskt väl beprövade pappersbaserade tester (Lezak, Howieson, Bigler, & Tranel, 2012). Studien inkluderar friska individer som genomgår Mindmores tester vid två tillfällen med fyra veckors mellanrum. Datainsamling påbörjades under våren 2020 men har tillfälligt pausats p.g.a. COVID-19 och kommer att återupptas så snart det är möjligt. 

 

Mindmore har samlat in egen normdata vilken i dagsläget omfattar testresultat från mer än 700 friska individer. Ytterligare normdata kommer att samlas in över tid. Ett regressionsbaserat tillvägagångssätt används för att beräkna testnormer på en individuell basis genom att använda test-specifika regressionsvikter för ålder, utbildning och kön. Normdata och den regressionsbaserade modellen kommer att presenteras i en referensgranskad vetenskaplig artikel.  

Hur fungerar din datainsamling?

Det är väldigt enkelt! Hitta ett lugnt rum till din deltagare där testet kan utföras ostört. Du loggar in på Mindmore-applikationen på surfplattan och anger deltagarkoden. Den här koden behöver du senare för att hämta informationen för den här deltagaren från resultatportalen eller CSV-filen.
Du överlämnar surfplattan till deltagaren och surfplattan leder deltagaren genom hela testet. Det är upp till dig om du vill sitta med hos deltagaren för observation eller inte. Testet är helt
självadministrativt. Testet består av instruktioner (i text och ljud), interaktiva exempel i tillämpliga fall, själva testerna och eventuella deltagarfrågor. Surfplattan kommer att meddela deltagaren när utvärderingen är klar. Du kommer då att kunna lägga till dina egna observationer eller feedback.
All data, inklusive dina inskrivna observationer, sparas automatiskt. Resultatet är tillgängligt
direkt i resultatportalen när det finns anslutning till internet under testgenomförandet.

mockup-tablet-newresults3.png

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss i så fall så utforskar vi det ihop.

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

BOLAGET

Integritetspolicy

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden