Om Mindmore

Mindmore (tidigare Minnemera) grundades 2017 utifrån den starka övertygelsen att kognitiva test är en viktig och alltför oanvänd del i kliniskt arbete och studier. Inte för att testerna inte behövs, utan begränsningen är hur de genomförs.

Vi vill kunna erbjuda en jämlik, kvalitativ och säker bedömning av kognition. Vi som arbetar på Mindmore kommer alla från olika bakgrunder och olika delar av vården, men delar samma värdegrund och vision.

Våra medarbetare

Kliniskt team

Axel Söderlund

Implementeringsansvarig

Legitimerad psykolog. Tidigare arbetat som psykolog inom primärvård. Utöver arbete på Mindmore även kliniskt verksam en dag per vecka inom företagshälsovård.

 

axel.soderlund@mindmore.com

Frida Strömgren

Kundrelationsansvarig

Legitimerad psykolog med bakgrund inom primär- samt specialistvård, det senare med inriktning smärta och stress. Under senare år arbetat med digital vårdutveckling i olika verksamheter. Klinisk verksam privatpraktiserande psykolog en dag i veckan.

frida.stromgren@mindmore.com

Ingvar Bergman

Klinisk expert

Legitimerad psykolog med 20 års klinisk erfarenhet av neuropsykologisk utredning och bedömning. Mångårig erfarenhet av forskning om sambandet mellan vanliga åldersrelaterade sjukdomar och kognitiv funktion.

ingvar.bergman@mindmore.com

Wobbie van den Hurk

Kognitiv forskare

MSc i Cognitive Neuroscience från University College London. Ansvarar för våra studier och dataanalys. Tidigare statistiker i psykologi vid University of Amsterdam.

wobbie@mindmore.com

Aleksandra Pekala

Designer

MA i tillämpad psykologi. Visuell designer och illustratör. Ansvarig för design, användarupplevelse och kommunikationsmaterial.

aleksandra.pekala@mindmore.com

Lars Sjögreen

CTO

Systemutvecklare med över 20 års erfarenhet av programvara och produktutveckling, entreprenörskap och ledarskap.

lars.sjogreen@mindmore.com

Martin Löfbom

Produktägare och medgrundare

Ansvarar för att produkten möter kraven från vården och forskningen. Har femton års erfarenhet av arbete inom olika medicintekniska bolag.

martin.lofbom@mindmore.com

Produktteam

Simon Landeholm

Utvecklare

Flerårig erfarenhet som webbutvecklare, även studerat neuropsykologi. 

simon.landeholm@mindmore.com

Carolina Backman

Kommunikatör

BSc i psykologi samt BA i kommunikation från Stockholms universitet. Sprider ordet om Mindmore.

carolina@mindmore.com

Andra medarbetare

Pernilla Gärdén

Kontorsansvarig

Sköter administration med koll på avtal och dokument. Mångårig erfarenhet av att driva eget inom resebranschen. 

pernilla@mindmore.com

Sara Wallén

VD och medgrundare

Entreprenör inom en rad sociala påverkansprojekt. Är utbildad på Psykologprogrammet vid Stockholms universitet.

sara.wallen@mindmore.com

Mindmore har fått stöd av:

Styrelsen

Fredrik Wetterhall

Styrelseordförande och medgrundare

Över 20 års erfarenhet av ledarskapsuppdrag inom medicinteknik, hälsa, utbildningsteknik och IT.

Anders Gustavsson

Disputerad hälsoekonom vid Karolinska Institutet och medgrundare till Quantify Research, ett konsultföretag med fokus på hälsoekonomisk utvärdering av läkemedel. Har forskat i 15 år kring utvärdering av behandling mot Alzheimers sjukdom.

Styrelseledamot

Ulrika Cederskog Sundling

Lång erfarenhet av att arbeta strategiskt och operativt med såväl stora som små företag. Har arbetat på McKinsey & Co i London och Stockholm, haft exekutiva roller på Ericsson och senast varit vice VD på Business Sweden med ansvar för direktinvesteringar och rådgivning till snabbväxande mindre bolag.

Styrelseledamot

Sara Wallén

VD och medgrundare

Martin Löfbom

Suppleant och medgrundare

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&v
Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.