Digitala tester effektiviserar patientflödet

Geriatrisk vård

Mindmore ersätter inte en fullständig kognitiv utredning, men det finns andra sätt som
Mindmore kan ge värde och vara till nytta för vårdpersonal och patienter  inom specialistvården. Dalen geriatriken genomför just nu en studie där detta undersöks.

Psykiatri

Mindmores kognitiva test kan ge värde inom psykiatrin genom att fler patienters kognition kan testas.

Stressrehabilitering

Mindmore kan användas som en del i stressrehabilitering för att ge mer information om patienten och som ett sätt att anpassa arbetsuppgifter vid arbetsåtergång. 

Värdet för er som verksamhet:

  • Automatisk resultaträkning och självadministrerad testning i ett första steg ger mer tid till efterföljande utredning/bedömning och behandling

  • Resultat kan jämföras över tid eftersom testet genomförs på exakt samma sätt varje gång

  • Ni kan tidigt i patientflödet skapa en bild av vilka patienter som behöver genomgå en tids- och resurskrävande utredning

mockup-tablet-newresults3.png

Osäker var du ska börja?

Kontakta oss i så fall så utforskar vi det ihop.

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm