geran-de-klerk-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg

Hur används Mindmore inom primärvård? 

NÅGRA AV VÅRA KUNDER INOM PRIMÄR- OCH SPECIALISTVÅRD

region-stockholm-logo-vector.png
karolinska_logo_srgb.webp
pg1dy0b7uerwdqmpk4ox.webp
AMSM-2.png
logo_doktor24.png
Region_Norrbotten_logga_1920x1080.jpg
remote.jpg.ashx.jpeg
SE2321000164-7381037591819.jpeg
aleris-logo.webp
koncernlogga_740.jpg
RV_Logo_Liggande_300dpi_RGB.png
1612435534882.jpeg
Jokkmokk hc.jpg
Region_Norrbotten_logga_1920x1080-2.jpg
Logotyp_Region_Kalmar_län_färg.png
SE2321000115-F70923.jpeg
Medicheck.png
eira_logo_rgb_webb.png
Prosalus logo + symbol över, Rimbo hälsocentral.png
Region Blekinge logotyp svart tryck.jpeg
bb3e5a48309d5ca9_org.png
Unknown.png
ki_logo_rgb_print.png
H-lsocentral-logga.jpg
d5a840_330164e0111941b98efd3c236a57514b~mv2.png
1519892418555.jpeg

Eira hälsocentral i Gävle har använt Mindmore i över 1 år. Se en kort film där psykolog och arbetsterapeut berättar om hur Mindmore hjälper dem i sitt patientarbete. 

Stress och depression

Långvarig stress, utmattningssyndrom och depression medför vanligtvis kognitiva svårigheter,  framförallt rörande exekutiv funktion, koncentrationsförmåga och minne.

Mindmore ger objektiv information om kognitiv påverkan, utan att det tar extra tid för vårdgivaren. Detta är ett värdefullt komplement till patientens egna berättelser. När vårdpersonal kan se hur specifika kognitiva förmågor är påverkade, underlättas beslut om lämpliga åtgärder och behandlingen kan bli mer individanpassad. Den objektiva datan kan även underlätta den kommunikation som är nödvändig under vårdresan, både vårdgivare emellan och mot externa parter som Försäkringskassan.

 
 
 

Utredning av kognitiv sjukdom

Vid utredning av misstänkt kognitiv sjukdom behöver vi bli bättre på att identifiera tidig kognitiv svikt. Dagens instrument (MMSE & MoCa) ger ett globalt mått på alla hjärnans funktioner vilket inte erbjuder den breda bild som vi önskar för tidig upptäckt.

 

I SKRs senaste riktlinjer rekommenderas Mindmore som det enda digitala verktyget för att utreda kognitiv svikt vid misstänkt kognitiv sjukdom. Mindmore ger nämligen en komplett kognitiv profil som resultat vilket ökar träffsäkerheten när vi undersöker personer med kognitiv svikt, man sparar dessutom tid och resurser då allting sker automatiskt. Detta möjliggör också för primärvården att på ett lätt sätt följa sina patienters kognitiva hälsa och göra insatserna mer personcentrerade vilket är ett av målen från Socialstyrelsen.

Värdet for vårdpersonal

  • Frigör tid för rehabilitering och behandling, genom att minska tid för bedömning och utredning.

  • Underlättar bedömning av vilka patienter som har störst vårdbehov, då testerna kan ledas av andra än exempelvis legitimerade psykologer. Detta möjliggör en överblick av fler patienters kognitiva status tidigt i vårdkontakten, vilket kan korta väntetider.

  • Objektiva undersökningsfynd kan underlätta kommunikation med patienten, mellan olika vårdgivare samt med externa parter såsom biståndshandläggare och patientens anhöriga.

  • Förenklar processer kring psykisk ohälsa, såsom att följa upp och utvärdera behandlingseffekter.