top of page

Elastisys AB (Sverige)

Mindmore använder den svenska hostingtjänsten Elastisys för hosting av applikationsserver och för lagring av all data från genomförda tester och självskattningar inklusive ljudfiler och bilder. Hos Elastisys lagras även loggar samt namn, e-postadresser, mobilnummer och organisationstillhörighet för personuppgiftsansvariges anställda som använder Mindmores system. Data lagras krypterat och redundant på två olika platser i Sverige och/eller Norge. Läs mer här om Elastisys samt Elastisys underbiträdes säkerhet:

https://elastisys.com/compliant-kubernetes/  

https://www.safespring.com/tjanster/compliant-kubernetes/

 

Flowmailer (Holland)

Mindmore använder det holländska företaget Flowmailer för hantering av inbjudningar till tjänsten (mejl) och multifaktorautentisering (SMS-koder). Hos Flowmailer lagras e-postadresser och mobilnummer (vid användning av stark autentisering) för anställda hos den personuppgiftsansvarige som använder Mindmores tjänst. Hos Flowmailer lagras även e-postadresser för testtagare som gör tester på distans. Data lagras krypterat i 3 månader och raderas därefter. Läs mer här om Flowmailers säkerhet:

https://flowmailer.com/en/why/compliance-security

 

Google LLC (Finland) - Tillval

Vid vissa av Mindmores tester som kräver ljudinspelning för att säkerställa korrekta resultat erbjuder Mindmore även tal till text som tillval. Denna tjänst möjliggör att man som kliniker får preliminära resultat omedelbart och inte behöver invänta manuell rättning. För tal till text används Googles tjänst där transkriptioner sparas krypterat och tillfälligt (fem dagar) hos Google på servrar i Finland. Enligt avtal får data inte analyseras eller användas på annat sätt av Google. Läs mer om Googles säkerhetsarbete här 

bottom of page