doctor-patient-mindmore.jpg

Självadministrerande digitala kognitiva tester

Vi gör det lätt att noggrant och säkert mäta kognitiv funktion

Karolinska Institutet logo
Stockholms Universitets logotyp
Högskolan i Skövde
Rocus Hälsa
Stressmottagningen
Jobbhälsan i Norr
Region Norrbotten logo
Stegeholmshälsan
Gordius logo
Norrtälje Hälsocentral
Region Skåne
Örebro universitet
Region Örebro län
Adalshälsan
Kognitiva Teamet
Rimbo Hälsocentral
Psykologkompassen
Aleris
Smart Psykiatri

Hjärnans funktioner påverkas vid flera vanligt förekommande sjukdomar.

 

Samtidigt testas de alltför sällan, då dagens testmetoder är extremt tidskrävande. 

Det ska vi ändra på.

puzzle green2.png

Våra kognitiva funktioner har stor betydelse för hur vi fungerar i vardagen. De tillåter oss att tolka omgivningen, minnas, lösa problem, samtala och ta beslut. När de fungerar som de ska är de oftast inget vi lägger märke till. 

 

Men många lider av tillstånd som orsakar kognitiv nedsättning. För att deras unika kognitiva förutsättningar ska kunna beaktas, måste de först göras synliga. 

 

Här kommer Mindmore in. I samspel med kliniker och med fokus på evidens har vi skapat ett digitalt verktyg för kognitiv testning som sparar vårdgivare tid och resurser. Resultatet är en bred och djup kognitiv profil med objektiva mätvärden som underlättar i flera vårdsteg. 

Mindmore tillgängliggör kognitiv testning. 

Hur fungerar Mindmore?

Step 1 - testbatteri

Steg 1

Utifrån frågeställning väljer vårdpersonal vilket testbatteri som ska genomföras.

Step 3

Steg 3

Mindmore leder patienten genom det kognitiva testet  från början till slut. 

Step 2 - självskattningsformulär

Steg 2

Patienten får surfplattan och fyller i digitala självskattningsformulär samt information som kan påverka testet, som upplevd stress och trötthet.

Step 4

Steg 4

Resultatet presenteras som en bred och detaljerad kognitiv profil, direkt tillgänglig för vårdpersonal att tolka.

tabletshow-exekutiva funktioner2.png

Exekutiva funktioner

 

  • Mental flexibilitet

  • Komplex reaktionssnabbhet

  • Impulskontroll

  • Planeringsförmåga

*Bilden ovan skiljer sig från det verkliga testet pga instrumentsekretess

Kognitiva test mäter hjärnans funktioner

För vilka patientgrupper ger Mindmore värde?

kyle-glenn-uFjORuZQczQ-unsplash.jpg

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Långvarig stress, utmattning och depression medför vanligtvis kognitiva besvär. Framförallt är det exekutiv funktion, koncentration och minne som berörs. Med hjälp av Mindmore kan vårdpersonal se hur dessa funktioner är påverkade hos patienten. De objektiva undersökningsfynden är till nytta vid bedömning, behandling och i intyg.

279388-P5UILX-36.jpg

Neurodegenerativa sjukdomar

Demens orsakar kognitiv svikt. Vid misstänkt demenssjukdom genomförs alltid en basal demensutredning inom primärvården, som ska utmynna i uteslutande av demenssjukdom eller fastställande av specifik demensdiagnos. 

Enligt Socialstyrelsens riktlinjer ska objektiva tester av kognitiva funktioner ingå i utredningen.

Så kan Mindmore hjälpa er

19324.jpg

Primärvård

“Över 30% av våra patientbesök rör sjukdomar med kognitiv påverkan. 

Patientens kognitiva påverkan kan vara svår och resurskrävande att mäta och beskriva - med Mindmore görs det enkelt och kräver minimalt med tid från oss personal.”

17886.jpg

Företagshälsovård

"Äntligen en tjänst som ger en objektiv ögonblicksbild av kognitiv påverkan vid stressrelaterad ohälsa. Ett viktigt objektivt underlag för oss i sjukintyg, bedömningar och i rehabilitering.”

Two woman discussing research project

Studier

Mindmore används för mätning av kognitiv funktion i flera forskningsstudier.

 

“På ett enkelt sätt kunde vi inkludera kognitiva test i vårt studieprotokoll”.

14944.jpg

Patient

”När jag fick se resultatet förstod jag mycket mer om hur mitt tillstånd påverkar min kognition och vad min kognitiva svikt innebär för mig i vardagen.”

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss, så utforskar vi det ihop.

Tack for meddelandet!