2681202.jpg

Digitala tester effektiviserar patientflödet

Karolinska Institutet logo
Stockholms Universitets logotyp
Stegeholmshälsan
Jobbhälsan i Norr
Norrtälje Hälsocentral
Region Skåne
Örebro universitet
Region Örebro län
Adalshalsan logotyp
Rimbo Hälsocentral logotyp
Psykologkompassen
Aleris
Smart Psykiatri

Geriatrisk vård

Mindmore ersätter inte en fullständig kognitiv utredning, men det finns andra sätt som
Mindmore kan ge värde och vara till nytta för vårdpersonal och patienter  inom specialistvården. Dalengeriatriken genomför just nu en studie där detta undersöks.

Vi tror att både utredningsteam och patienter har mycket att tjäna på att delar av den neuropsykologiska testningen av kognitiva funktion digitaliseras. Mindmores unika plattform ger oss möjlighet att testa flera kognitiva förmågor och ger objektiva, beskrivande resultat. Detta gör testprocessen smidig för utredningsteamet, begriplig och transparent för patienten och avlastar vårdgivaren. Vi ser fram emot att tillsammans med Mindmore utvärdera digital testning av kognitiva funktioner även inom neuropsykiatri.

- Lotta Borg Skoglund, MD, PhD, Medicinskt Ledningsansvarig Läkare och grundare av SMART Psykiatri

Psykiatri

Mindmore ger en bred och detaljerad överblick över hur kognitiva funktioner kan vara påverkade vid olika psykiatriska tillstånd. Förståelse för kognitiv påverkan blir värdefull information i bedömning och beslut om åtgärder.

Stressrehabilitering

Mindmore kan användas som en del i stressrehabilitering för att ge mer information om patienten och som ett sätt att anpassa arbetsuppgifter vid arbetsåtergång. 

Värdet för verksamheten:

  • Automatisk resultaträkning och självadministrerad testning i ett första vårdsteg ger mer tid till efterföljande utredning/bedömning och behandling
     

  • Resultat kan jämföras över tid eftersom testet genomförs på exakt samma sätt varje gång
     

  • Ni kan tidigt i patientflödet skapa en bild av vilka patienter som behöver genomgå en tids- och resurskrävande utredning

0 minuter

för vårdpersonal i testmomentet och resultaträkning

+10 000

tester utförda av Mindmore

<90 minuter

för vårdpersonal att komma igång med Mindmore

mockup-tablet-newresults3.png

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss, så utforskar vi det ihop.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&amp;v

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.

Stockholms Universitets logotyp

Stockholms Universitets logotyp

Go to link