PFYTBQ1.png

Över 30% av läkarbesöken hos primärvården rör tillstånd där nedsatt kognitiv funktion är ett diagnoskriterium*  

Mindmore hjälper dig att kartlägga patienters kognitiva påverkan

*besöksdata från två vårdcentraler i Stockholms län

Karolinska Institutet logo
Stockholms Universitets logotyp
Stegeholmshälsan
Jobbhälsan i Norr
Norrtälje Hälsocentral
Region Skåne
Örebro universitet
Region Örebro län
Adalshalsan logotyp
Rimbo Hälsocentral logotyp
Psykologkompassen
Aleris
Smart Psykiatri

Fördelarna med Mindmore är att jag inte behöver administrera själva testet vilket sparar mig massa tid, samtidigt som jag inte heller behöva räkna ut resultatet – vilket ju också sparar mig tid.”
 

- Veronica Redman, arbetsterapeut

Rimbo Hälsocentral

Vilka patientproblem kan

Mindmore hjälpa till med?

Stress och depression

Långvarig stress och depression medför vanligtvis svårigheter med bland annat minne, exekutiv funktion
och koncentrationsförmåga, vilket även inverkar på vardagsfunktion och arbetsförmåga.

○ Mindmore ger information om/hur kognitionen är påverkad och underlättar därmed beslut om lämpliga
åtgärder
○ Utan att det tar någon extra tid från verksamheten kan vårdpersonal med kognitiv testning få objektiva
undersökningsfynd som underlättar kommunikation både internt och med externa parter.

Demens

Vid utredning av misstänkt demenssjukdom ingår objektiva tester av kognitiva funktioner i Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom. De kognitiva screeninginstrument som används i sjukvården idag ger en summerad, global poäng på kognitiv funktionsnivå och är grova mått på kognition. Socialstyrelsen senaste demensutvärdering lyfter fram behovet av bättre förutsättningar inom primärvården för att jobba med demenspatienter.

Mindmore är ett led i detta eftersom:

○ En testprofil över flera kognitiva
domäner ger högre känslighet för tidiga kognitiva nedsättningar än en summerad poäng.

○ Mindmore visar domänspecifika resultat vilket kan fånga subtila kognitiva nedsättningar.

○ Den grafiska resultatprofilen belyser även bättre patientens specifika styrkor och svagheter.

Värdet for vårdpersonal

  • Frigör tid för att rehabilitera och behandla, inte bara bedöma/utreda

  • Minskad administration i hela testprocessen och efterföljande journalföring – en automatiskt genererad text om testets resultat presenteras

  • Objektiva undersökningsfynd av kognitiva förmågor förenklar kommunikationen
    mellan olika vårdgivare, yrkeskategorier och externa parter

  • Förenklar vissa processer kring psykisk ohälsa

0 minuter

för vårdpersonal i testmomentet och resultaträkning

+10 000

tester utförda av Mindmore

<90 minuter

för vårdpersonal att komma igång med Mindmore

mockup-tablet-newresults3.png

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss, så utforskar vi det ihop.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&amp;v
Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.

Norrtälje Hälsocentral

Norrtälje Hälsocentral logotyp

Go to link