geran-de-klerk-WJkc3xZjSXw-unsplash.jpg

Kognitiva test som använts i decennier,
paketerade för nutiden: digitalt

Minimerar administration, sparar tid

Ett testbatteri tar 20 till 45 minuter för patienten att genomföra. För vårdpersonalen tar de noll minuter för administrering, testledning och resultaträkning – plattformen sköter dessa moment automatiskt.

Digitalt ger fördelar

Med Mindmore blir testförfarandet mer standardiserat, då samtliga tester utförs på exakt samma sätt. Risk för testledareffekter som kan påverka resultaten minimeras. Objektiv testning är jämlik testning!

Minskade läroeffekter

Genom automatisk identifikation av vilka listor patienten fått göra i tidigare tester, så varieras dessa vid nästa testtillfälle.

Testverktyget

product-hanoi.webp

Väletablerade tester i digitalt format. Vårt verktyg innehåller totalt 22 evidensbaserade tester av kognitiv funktion – tester som redan används inom vården i manuell form. Hos oss är de ihopsatta i testbatterier, så att just de kognitiva funktioner som vanligtvis påverkas vid specifika tillstånd kan mätas. Våra digitala tester har jämförts med sina motsvarande pappersversioner i en ekvivalensstudie; läs den publicerade artikeln här.

Resultatportalen

Automatiskt genererad kognitiv profil. Direkt efter testning blir resultatet tillgängligt för vårdpersonalen att tolka. En heltäckande redogörelse för kognitiv status presenteras och avvikande resultat flaggas. Resultatet baseras på jämförelse mot regressionsbaserad normdata för över 700 personer med hänsyn till kön, ålder och utbildning.

product-hanoi.webp

Bred och djup överblick

Resultatet visas på tre sätt: Sammanfattat i text, lättöverskådligt i stapeldiagram och detaljerat i tabeller med råpoäng, standardiserad poäng och percentil.

Smidig överföring till journal

Sammanfattning över resultat kopieras enkelt till journalen, vilket minskar administration. Hur resultatet beskrivs kan anpassas efter egna preferenser – mycket uppskattat av våra användare. Exempelvis kan du välja vilka skalor som ska visas och om deltestresultat ska inkluderas eller ej.

Hänsyn till kvalitativ information

Patienten får även ange subjektiv information vid testtillfället, om faktorer såsom stress, sömn, mående och testupplevelse. Detta visas invid resultatet för att kunna beaktas vid tolkning.

Följ patientens progression

Kognitiva funktioner kan behöva testas upprepade gånger. I Resultatportalen hamnar patientens testresultat samlade på

ett och samma ställe, vilket underlättar jämförelser över tid.

Boston Naming Test, verbal funktion

Boston Naming Test utgavs första gången år 1983, utvecklat av Kaplan och kollegor. Idag är BNT ett internationellt välanvänt neuropsykologisk test, som mäter testtagarens benämningsförmåga.