DSC2580a_small.jpg

Kognitiva test som använts i decennier,

paketerade för nutiden: digitalt

Testverktyget

Väletablerade tester i digitalt format. Vårt verktyg innehåller totalt 22 evidensbaserade tester av kognitiv funktion – tester som redan används inom vården i manuell form. Hos oss är de ihopsatta i testbatterier, så att just de kognitiva funktioner som vanligtvis påverkas vid specifika tillstånd kan mätas. Våra digitala tester har jämförts med sina motsvarande pappersversioner i en ekvivalensstudie; läs den publicerade artikeln här.

Minimerar administration, sparar tid

Ett testbatteri tar 20 till 45 minuter för patienten att genomföra. För vårdpersonalen tar de noll minuter för administrering, testledning och resultaträkning – plattformen sköter dessa moment automatiskt.

Digitalt ger fördelar

Med Mindmore blir testförfarandet mer standardiserat, då samtliga tester utförs på exakt samma sätt. Risk för testledareffekter som kan påverka resultaten minimeras. Objektiv testning är jämlik testning!

Minskade läroeffekter

Genom automatisk identifikation av vilka listor patienten fått göra i tidigare tester, så varieras dessa vid nästa testtillfälle.

product-token.png
product-hanoi.png
new-result-portal-mockup.png

Resultatportalen

Automatiskt genererad kognitiv profil. Direkt efter testning blir resultatet tillgängligt för vårdpersonalen att tolka. En heltäckande redogörelse för kognitiv status presenteras och avvikande resultat flaggas. Resultatet baseras på jämförelse mot regressionsbaserad normdata för över 700 personer med hänsyn till kön, ålder och utbildning.

Bred och djup överblick
Resultatet visas på tre sätt: Sammanfattat i text, lättöverskådligt i stapeldiagram och detaljerat i tabeller med råpoäng, standardiserad poäng och percentil.

Hänsyn till kvalitativ information
Patienten får även ange subjektiv information vid testtillfället, om faktorer såsom stress, sömn, mående och testupplevelse. Detta visas invid resultatet för att kunna beaktas vid tolkning.

Smidig överföring till journal
Sammanfattning över resultat kopieras enkelt till journalen, vilket minskar administration. Hur resultatet beskrivs kan anpassas efter egna preferenser – mycket uppskattat av våra användare. Exempelvis kan du välja vilka skalor som ska visas och om deltestresultat ska inkluderas eller ej.

Följ patientens progression
Kognitiva funktioner kan behöva testas upprepade gånger. I Resultatportalen hamnar patientens testresultat samlade på

ett och samma ställe, vilket underlättar jämförelser över tid.

Jag använder Mindmore för att utreda och kartlägga behov av rehabilitering. Mindmore hjälper oss även mycket vid sjukskrivningar – myndighetsbeslut har ändrats tack vara de objektiva underlag som resultaten tillför i våra intyg.

Maria Nordin,

arbetsterapeut och rehabkoordinator,

Region Norrbotten

Vi använder Mindmore för att bredda våra bedömningar eller när patienten själv uttrycker oro för sin kognitiva hälsa, samt i alla våra arbetsförmågeutredningar. De objektiva mätvärdena både stärker och fördjupar vår bedömning. Kvaliteten blir så mycket bättre – annars blir det att man “tycker” utifrån vad patienten säger.

Erik Johnson,

leg. psykolog och VD,

Stegeholmshälsan

Mindmore går djupare än de demenstester vi brukar använda. Det gör att även yngre patienter, som börjat få nedsatt minne, får hjälp tidigare.

Att vi kan se exakt vilken funktion som fallerar hjälper patienten förstå sin egen funktion och att berätta för anhöriga.

Annica Adamsson,

arbetsterapeut och rehabkoordinator,

Eira hälsocentral

Vilka kognitiva tester har vi digitaliserat?​

De tester som ingår i Mindmore-verktyget är välanvända av kliniker världen över i sitt traditionella manuella format.

 

Var och ett bär på decennier av forskning som styrker validiteten i flera kliniska populationer. 

 

Våra tester täcker de fem kognitiva huvuddomänerna: 

Uppmärksamhet och tempo, Minne, Exekutiv funktion, Visuospatial funktion samt Verbal funktion.

22 evidensbaserade tester. Tre exempel:

ExempeltestTMT.png

Trail Making Test

Uppmärksamhet och tempo

Exekutiv funktion

Trail Making Test utvecklades ursprungligen i USA på 40-talet och innehåller två delar:

TMT A som mäter mental processhastighet, selektiv uppmärksamhet samt öga-handkoordination.

TMT B, som dessutom mäter mental flexibilitet – förmågan att under tidspress växla mellan två parallella system.

*Bilden skiljer sig från det verkliga testet pga instrumentsekretess

Vad finns det för evidens bakom Mindmore?

Läs mer om det här.