DSC2580a_small.jpg

Kognitiva test som använts i decennier,

paketerade för nutiden: digitalt

Testverktyget

Väletablerade tester i digitalt format. Vårt verktyg innehåller totalt 22 evidensbaserade tester av kognitiv funktion – tester som redan används inom vården i manuell form. Hos oss är de ihopsatta i testbatterier, så att just de kognitiva funktioner som vanligtvis påverkas vid specifika tillstånd kan mätas. Våra digitala tester har jämförts med sina motsvarande pappersversioner i en ekvivalensstudie; läs den publicerade artikeln här.

Minimerar administration, sparar tid

Ett testbatteri tar 20 till 45 minuter för patienten att genomföra. För vårdpersonalen tar de noll minuter för administrering, testledning och resultaträkning – plattformen sköter dessa moment automatiskt.

Digitalt ger fördelar

Med Mindmore blir testförfarandet mer standardiserat, då samtliga tester utförs på exakt samma sätt. Risk för testledareffekter som kan påverka resultaten minimeras. Objektiv testning är jämlik testning!

Minskade läroeffekter

Genom automatisk identifikation av vilka listor patienten fått göra i tidigare tester, så varieras dessa vid nästa testtillfälle.

Resultatportalen

Automatiskt genererad kognitiv profil. Direkt efter testning blir resultatet tillgängligt för vårdpersonalen att tolka. En heltäckande redogörelse för kognitiv status presenteras och avvikande resultat för en kognitiv domän eller ett deltest flaggas tydligt. Resultatet baseras på jämförelse med regressionsbaserad normdata om över 700 personer med hänsyn till kön, ålder och utbildningsnivå.

Bred och djup överblick
Resultatet visas på tre sätt: Sammanfattat i text, lättöverskådligt i stapeldiagram och detaljerat i tabeller med råpoäng, standardiserad poäng och percentil.

Hänsyn till kvalitativ information
I samband med testning får patienten lämna subjektiv information om faktorer såsom stress, sömn, mående och testupplevelse. Denna visas vid resultatet för att beaktas vid tolkning.

Smidig överföring till journal
Textsammanfattningen av resultatet kopieras smidigt till journalen och underlättar administration. Hur den presenteras kan anpassas efter egna preferenser – mycket uppskattat av våra användare – exempelvis genom val av vilka skalor som ska visas samt om deltestresultat ska inkluderas eller ej.

Följ patientens progression
Kognitiva funktioner kan behöva testas upprepade gånger. I Resultatportalen hamnar patientens testresultat samlade på

ett och samma ställe, vilket underlättar jämförelser över tid.

Vilka kognitiva tester är det vi har digitaliserat?​

De tester som ingår i Mindmore-verktyget är välanvända av kliniker världen över i sina traditionella, manuella format.

 

Vart och ett bär på decennier av forskning som styrker validiteten i flera kliniska populationer. 

 

Våra tester täcker de fem kognitiva huvuddomänerna: uppmärksamhet och tempo, minne, visuospatial funktion, verbal funktion samt exekutiv funktion. 

22 evidensbaserade tester. Tre exempel:

ExempeltestTMT.png

Trail Making Test

Uppmärksamhet och tempo

Exekutiv funktion

Trail Making Test utvecklades ursprungligen i USA på 40-talet och innehåller två delar:

TMT A som mäter mental processhastighet, selektiv uppmärksamhet samt öga-handkoordination.

TMT B, som dessutom mäter mental flexibilitet – förmågan att under tidspress växla mellan två parallella system.

*Bilden skiljer sig från det verkliga testet pga instrumentsekretess

Vad finns det för evidens bakom Mindmore?

Läs mer om det här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&v

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.