DSC2580a_small.jpg

Kognitiva test som använts i århundraden,

paketerade för nutiden: digitalt

Testverktyget

Vi har digitaliserat de evidensbaserade och väletablerade kognitiva tester som idag används på kliniker i form av papper- och penna-test. Våra digitala tester är ihopsatta i olika testbatterier som, beroende på vilken sjukdom patienten utreds för, testar de kognitiva funktioner som vanligtvis påverkas av sjukdomen. Testbatterierna tar från 20 till 45 minuter för patienten att genomföra. För vårdpersonalen tar det noll minuter att administrera testerna och ta fram resultatet eftersom Mindmore genomför dessa moment automatiskt.

  • Digitala versioner av fler än 15 kognitiva tester som är väletablerade inom vården och har god evidens

  • Modulär struktur med testbatterier för olika sjukdomar / tillstånd

  • Validerad i ekvivalensstudie som jämförde digitala versionerna med dess pappersversioner – du kan läsa den publicerade artikeln här

Resultatportalen

När en patient gjort ett Mindmoretest genereras resultatet automatiskt. En lättöverskådlig kognitiv profil presenteras och tillgängliggörs för vårdpersonalen via Resultatportalen. Denna visar enkelt och tydligt nedsättningar, begränsningar och resurser.

  • Resultatet visas på två olika sätt: sammanfattat och översiktligt i diagram och detaljerat resultat i tabeller

  • Resultatet sammanfattas i textform för att underlätta administration. vilket kan användas vid t.ex. journalföring, intyg och remisser

  • Automatisk flaggning i en kognitiv domän om ett deltest uppvisar avvikande, lågt resultat

  • Tillgång till ytterligare information om varje deltest t.ex. registrerade ord vid minnestest och tid för olika delar av ett deltest

  • Visar kvalitativ information som kan påverka testresultat. Exempelvis patientens självskattade upplevelse av stress och sömn.

Vad finns det för evidens bakom Mindmore?

Läs mer om det här.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&v
Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.