Two woman discussing research project

Vårt forskningsprojekt

Hej!
Här kan du ladda ner ett dokument med information om Mindmores forskningsprojekt och vad det innebär att delta.
Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.