people working together.jpg

Utökad bedömning som tar er vårdpersonal noll minuter 

Karolinska Institutet logo
Stockholms Universitets logotyp
Stegeholmshälsan
Jobbhälsan i Norr
Norrtälje Hälsocentral
Region Skåne
Örebro universitet
Region Örebro län
Adalshalsan logotyp
Rimbo Hälsocentral logotyp
Psykologkompassen
Aleris
Smart Psykiatri

Hur används Mindmore inom företagshälsan?

  • I rehabiliteringsprocessen, där kartläggning om hur kognitionen är påverkad underlättar beslut om lämpliga åtgärder

  • I arbetsförmågebedömningar

  • Som underlag till sjukintyg vid t.ex. stress, depression eller smärtproblematik

  • Som ett komplement i hälsokontroller där regelbunden testning möjliggör upptäckt av förändringar och avvikelser tidigt

  • Vid misstanke om annan kognitiv påverkan

Värdet för verksamheten:

  • En kognitiv profil ger undersökningsfynd som underlättar kommunikation med medarbetare, arbetsgivare och externa parter såsom Försäkringskassan.

  • Den kognitiva profilen är ett stöd i att förstå medarbetarens förutsättningar vad gäller förmågor och begränsningar i arbetet samt för att skapa åtgärder för anpassningar av arbetet. Detta blir ett stöd till företagshälsovårdens kunder, så att de kan fullgöra sitt rehabiliteringsansvar

  • Om kognitiv testning redan görs kan verksamheten spara minst 2 timmar med Mindmore jämfört med analog testning

Vi använder Mindmore när vi vill bredda våra bedömningar eller där patienterna själva uttrycker en oro för sin kognitiva hälsa, och i alla våra arbetsförmågeutredningar. Det ger oss ett objektivt mått som både stärker och fördjupar vår bedömning.
 

- VD Erik Johnsson, Stegeholmshälsan

0 minuter

för vårdpersonal i testmomentet och resultaträkning

+10 000

tester utförda av Mindmore

<90 minuter

för vårdpersonal att komma igång med Mindmore

mockup-tablet-newresults3.png

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss, så utforskar vi det ihop.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&amp;v
Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.