people working together.jpg

Utökad bedömning som tar er vårdpersonal nära noll minuter

Karolinska Institutet logo
Stockholms Universitets logotyp
Stegeholmshälsan
Jobbhälsan i Norr
Norrtälje Hälsocentral
Region Skåne
Örebro universitet
Region Örebro län
Adalshalsan logotyp
Rimbo Hälsocentral logotyp
Psykologkompassen
Aleris
Smart Psykiatri

Vi använder Mindmore när vi vill bredda våra bedömningar eller där patienterna själva uttrycker en oro för sin kognitiva hälsa, och i alla våra arbetsförmågeutredningar. Det ger oss ett objektivt mått som både stärker och fördjupar vår bedömning.
 

- VD Erik Johnsson, Stegeholmshälsan

Hur används digitala kognitiva tester inom företagshälsovård?

 • I rehabiliteringsprocessen, där kartläggning om hur kognitionen är påverkad underlättar beslut om lämpliga åtgärder.

 • I arbetsförmågebedömningar, eftersom kognitiv funktion påverkar arbetsförmåga.

 • I sjukintyg vid exempelvis stress, utmattning, depression eller smärtproblematik.

 • I hälsokontroller, där regelbunden testning möjliggör tidig upptäckt av kognitiva förändringar och avvikelser.

 • Vid arbetsåtergång, där mått på kognitiv förmåga kan underlätta anpassning av arbetet i samverkan med arbetsgivaren.

 • Vid misstanke om annan kognitiv påverkan – som i detta patientfall:

photo-of-person-using-tablet-3758795_edi

Testning med Mindmores screeningbatteri gav oväntad information som var tillräcklig för att underbygga en remiss.

ett patientfall

new-result-portal-mockup.png

Värdet för verksamheten:

 • Jämfört med analog kognitiv testning kan Mindmore spara verksamheten över två timmar per testtillfälle. 
   

 • Objektiva undersökningsfynd underlättar kommunikation med medarbetare, arbetsgivare och externa parter såsom Försäkringskassan.
   

 • Den kognitiva profilen är värdefull för att förstå medarbetarens förutsättningar i arbetet, till exempel vid arbetsanpassning. Detta blir ett stöd till företagshälsovårdens kunder i att fullgöra sitt rehabiliteringsansvar.

SVF_ass_samarb_rod4-removebg-preview.png

Mindmore är stolt

associerad samarbetspartner till Sveriges Företagshälsor

0 minuter

för vårdpersonal i testmomentet och resultaträkning

+10 000

tester utförda av Mindmore

<90 minuter

för vårdpersonal att komma igång med Mindmore

mockup-tablet-newresults3.png

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss, så utforskar vi det ihop.