woman-writing-on-dry-erase-board-1181398

Kognitiva tester i forskningsstudier

Pågående studier med Mindmores tester

Långvariga symtom efter covid-19

Universitetssjukhuset i Örebro | Region Örebro | Örebro universitet | Göteborgs universitet

Om studien:

Patienter som drabbats av infektion med covid-19 följs under minst två år. Fysiska, psykiska och kognitiva funktioner samt uttryck av biomarkörer undersöks, liksom hälsorelaterad livskvalitet och arbetsförmåga. Syftet är att undersöka hur olika individer påverkas av sjukdomen, för att kunna utveckla mer individanpassad behandling med snabbare rehabilitering och återgång i arbete. 

 

Mindmores screeningbatteri används för att mäta kognitiva följdeffekter.

Status: Under förberedelse

Fysisk aktivitet som behandling vid depression

Region Örebro | Örebro universitet | Karolinska Institutet | Uppsala universitet

Om studien:

Patienter som lider av psykisk ohälsa i Örebro län randomiseras till antingen experimentgrupp eller kontrollgrupp och följs under 12 veckor medan de deltar i fysisk gruppaktivitet (experimentgrupp) alternativt avslappningsövningar i grupp (kontrollgrupp). 

 

Mindmores depressionsbatteri används för att mäta kognitiva följdeffekter. 

 

Status: Datainsamling till 2023

MCI/demens på specialistnivå

Mindmore | Dalengeriatriken minnesmottagning

Om studien:

Syftet är att undersöka klinisk validitet för Mindmores demensbatteri. Patienter som utreds för demens ombeds genomföra Mindmores demensbatteri. Hälsostatus och slutgiltig diagnos samlas in för att fastställa testbatteriets känslighet och specificitet för MCI och demens. 

 

Status: Uppehåll i datainsamling pga covid-19

Hur kan Mindmore användas i er forskningsstudie?

Enkelt att få många studiedeltagares kognitiva profil
Mindmore används för att samla in kognitiv data från era studiedeltagare utan att det tar någon tid från er att administrera testningen och att räkna ihop resultatet (dvs ni behöver inte ha en testledare).

Möjlighet att jämföra resultat över tid
De identiska testsituationerna möjliggör jämförelse av resultat över tid och att följa progression.
 

Värdet av att använda Mindmore för datainsamling i er forskningsstudie

  • Effektivt: Samla mycket data enkelt och med få resurser

  • Flexibelt: Skapa ert egna testbatteri, med önskad kombination av kognitionstest utan extra kostnad

  • Fler variabler: ~40 datapunkter per testtillfälle, med möjlighet att lägga till unika datapunkter såsom reaktionstid för del av test eller antal klick på en viss symbol

  • Stor normdata: Resultat baseras på normdata med resultat från >700 friska personer, med hänsyn till kön, ålder och utbildningsnivå

  • Exportera resultat enkelt i olika format såsom Excel, CSV m.fl.

Hur fungerar din datainsamling?

Det är väldigt enkelt! Hitta ett lugnt rum till din deltagare där testet kan utföras ostört. Du loggar in på Mindmore-applikationen på surfplattan och anger deltagarkoden. Den här koden behöver du senare för att hämta informationen för deltagaren från resultatportalen eller CSV-filen.


Du överlämnar surfplattan till deltagaren och surfplattan leder denne genom hela testet. Det är upp till dig om du vill sitta med hos deltagaren för observation eller inte. Testet är helt
självadministrerat. Testet består av instruktioner (i text och ljud), interaktiva exempel i tillämpliga fall, själva testerna och eventuella deltagarfrågor. Surfplattan kommer att meddela deltagaren när utvärderingen är klar. Du kommer då att kunna lägga till dina egna observationer eller feedback.

 

All data, inklusive dina inskrivna observationer, sparas automatiskt. Resultatet är tillgängligt
direkt i resultatportalen då det finns anslutning till internet efter testgenomförandet.

0 minuter

för vårdpersonal i testmomentet och resultaträkning

+10 000

tester utförda av Mindmore

<90 minuter

för vårdpersonal att komma igång med Mindmore

mockup-tablet-newresults3.png

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss, så utforskar vi det ihop.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&amp;v
Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.