woman-writing-on-dry-erase-board-1181398

Kognitiva tester i forskningsstudier

website-karolinska.png
website-su.png
Oru_logo_rgb.png
websiteOrebroCountylogo.png

Pågående studier med Mindmores tester

Fysisk aktivitet som behandling vid depression

Region Örebro | Örebro universitet | Karolinska Institutet | Uppsala universitet

Om studien:

Patienter som lider av psykisk ohälsa i Örebro län randomiseras till antingen experimentgrupp eller kontrollgrupp och följs under 12 veckor medan de deltar i fysisk gruppaktivitet (experimentgrupp) alternativt avslappningsövningar i grupp (kontrollgrupp). 

 

Mindmores depressionsbatteri används för att mäta kognitiva följdeffekter. 

 

Status: Datainsamling pågående till 2023

MCI/demens på specialistnivå

Mindmore | Dalengeriatriken minnesmottagning

Om studien:

Syftet är att undersöka klinisk validitet för Mindmores demensbatteri. Patienter som utreds för demens ombeds genomföra Mindmores demensbatteri. Hälsostatus och slutgiltig diagnos samlas in för att fastställa testbatteriets känslighet och specificitet för MCI och demens. 

 

Status: Datainsamling pågående

MCI/demens i primärvården

Region Östergötland | Linköping universitet

Om studien:

Vid fyra olika primärvårdsmottagningar undersöks Mindmores demensbatteri vid basal demensutredning i syfte att utröna klinisk validitet och dess användbarhet

 

Status: Under förberedelse

Långvariga symtom efter covid-19

Universitetssjukhuset i Örebro | Region Örebro | Örebro universitet | Göteborgs universitet

Om studien:

Patienter som drabbats av infektion med covid-19 följs under minst två år. Fysiska, psykiska och kognitiva funktioner samt uttryck av biomarkörer undersöks, liksom hälsorelaterad livskvalitet och arbetsförmåga. Syftet är att undersöka hur olika individer påverkas av sjukdomen, för att kunna utveckla mer individanpassad behandling med snabbare rehabilitering och återgång i arbete. 

 

Mindmores screeningbatteri används för att mäta kognitiva följdeffekter.

Status: Under förberedelse

writing-results.jpg

Hur kan Mindmore användas i er forskningsstudie?

Med digitala kognitiva test blir mätningen mer effektiv än med manuella, pappersbaserade versioner. Jämfört med klassiska kognitiva tester såsom MMSE / MMT eller MoCA, är datan betydligt mer detaljerad; Mindmore mäter samtliga kognitiva domäner med två till sex tester per domän, vilket ger mycket information kring varje funktion och ökar sensitiviteten för subtila kognitiva skillnader. 


Samtidigt som ni samlar in stora mängder data, behöver ni inte lägga tid på att själva administrera testningen eller räkna ut resultat. Verktyget sköter testledning och resultaträkning automatiskt!  

Värdet av att använda Mindmore för datainsamling

  • Effektivt: Samla mycket data enkelt och med få resurser.

  • Flexibelt: Skapa ert egna testbatteri, med önskad kombination av kognitiva test, utan extra kostnad.

  • Fler variabler: ~40 datapunkter per testtillfälle, med möjlighet att lägga till unika datapunkter såsom reaktionstid för del av test eller antal klick på en viss symbol.

  • Stor normdata: Resultat baseras på normdata från >700 friska personer genom en regressionsbaserad modell som tar hänsyn till kön, ålder och utbildningsnivå.

  • Följ progression: De identiska testsituationerna möjliggör jämförelse av deltagarnas resultat över tid och underlättar följande av progression.

  • Exportera resultat enkelt i olika format, såsom Excel och CSV, inför era analyser.

new-result-portal-mockup.png

Hur fungerar er datainsamling?

Det är väldigt enkelt! Hitta ett lugnt rum till din deltagare där testet kan utföras ostört. Du loggar in på Mindmore-applikationen på surfplattan och anger deltagarkoden. Den här koden behöver du senare för att hämta informationen för deltagaren från resultatportalen eller CSV-filen.


Du överlämnar surfplattan till deltagaren och surfplattan leder denne genom hela testet. Det är upp till dig om du vill sitta med hos deltagaren för observation eller inte – testet är helt
självadministrerat. Testet består av instruktioner (i text och ljud), interaktiva exempel, själva testerna och eventuella deltagarfrågor. Surfplattan meddelar deltagaren när utvärderingen är klar. Du kommer då att kunna lägga till dina egna observationer eller feedback.

 

All data, inklusive dina inskrivna observationer, sparas automatiskt. Resultatet är tillgängligt
direkt efter testgenomförandet via vår Resultatportal.

0 minuter

för vårdpersonal i testmomentet och resultaträkning

+10 000

tester utförda av Mindmore

<90 minuter

för vårdpersonal att komma igång med Mindmore

mockup-tablet-newresults3.png

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss, så utforskar vi det ihop.