woman-writing-on-dry-erase-board-1181398

Kognitiva tester i forskningsstudier

Hur kan Mindmore användas i er forskningsstudie?

Enkelt att få många studiedeltagares kognitiva profil
Mindmore används för att samla in kognitiv data från era studiedeltagare utan att det tar någon tid från er att administrera testningen och att räkna ihop resultatet (dvs ni behöver inte ha en testledare)

Möjlighet att jämföra resultat över tid
De identiska testsituationerna möjliggör jämförelse av resultat över tid och att följa progression
 

Värdet av att använda Mindmore för datainsamling i er forskningsstudie

  • Det är enkelt och kräver väldigt lite resurser för att samla in stora mängder data

  • Ni kan själva välja vilka tester i Mindmores plattform som ni vill inkludera i er studie och vi gör då ett eget testbatteri till er (utan extra kostnad)

  • Varje testtillfälle skapar cirka 40 datapunkter som är normerade med >700 friska i normbasen i olika åldrar, kön och utbildningsnivåer

  • Ni kan själva lägga till egna datapunkter som ni vill undersöka t.ex. reaktionstid för en viss del av ett test eller antal gånger som deltagaren trycker på en viss symbol

  • Resultatet kan enkelt exporteras till Excel, CSV eller liknande

0 minuter

för vårdpersonal i testmomentet och resultaträkning

+10 000

tester utförda av Mindmore

<90 minuter

för vårdpersonal att komma igång med Mindmore

mockup-tablet-newresults3.png

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss i så fall så utforskar vi det ihop.

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

BOLAGET

Integritetspolicy

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden