Kom igång

Admin

Vanliga frågor om hantering av surfplattan

1. Öppna din webläsare. Vi rekommenderar Chrome, men Microsoft Edge, Safari, m.fl. fungerar. 

2. Skriv in följande adress: https://resultat.mindmore.com 

3. Ange Användarnamn och Lösenord (används 2-stegs autentisering skickas en kod via 

sms till din mobiltelefon. Ange koden i Resultatportalen) 

4. Ange patientens registreringskod som användes under testningen (ABCXXXX), kön och födelseår. 

Obs! Det är viktigt att ange rätt kön och födelseår för att resultaten som visas ska bli korrekta. 

5. Resultatportalen visas. Välj det testtillfälle vars resultat du vill se i vänstra kolumnen. 

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.