Kom igång

Admin

Vanliga frågor om hantering av surfplattan

Det går aldrig helt att utesluta inlärningseffekter. Sedvanlig rekommendation för kognitiva tester är 6 månader. Då förväntas en eventuell inlärningseffekt ha minskat så pass att den ej påverkar resultatet. 

 

Mindmore har vidtagit flera åtgärder som minskar inlärningseffekter och möjliggör omtestning över kortare tidsintervaller, exemplevis.

 

CERAD - Har alternativa ordlistor. Systemet känner automatiskt igen vilken ordlista som användes vid föregående testillfälle och väljer den alternativa ordlistan med helt nya ord. 

 

SDPT - Symbolerna i kodnyckel slumpas både gällande typ av symbol, spegelvändning samt plats. 

 

Vi arbetar fortsatt med att förbättra detta ytterligare framledes. I slutändan är det upp till ansvarig kliniker att ta ställning till när omtestning är lämpligt och huruvida resultatet är pålitligt.

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.