Det är normalt att ha en profil med några höga poäng och några låga poäng. Varje deltest är utformat för att mäta specifika kognitiva förmågor, och deltest inom en kognitiv domän (t.ex. minne) är till stor del oberoende av uppgifter inom andra kognitiva domäner (t.ex. processhastighet). Därför är det normalt att individer uppvisar styrkor inom ett område av kognition, men svagheter i ett annat. I vissa fall kan mycket låga poäng på en handfull deltest indikera betydande svagheter i en kognitiv domän som kan härledas till de områden i hjärnan som är associerade med dem. 

 

I dessa fall. Undersök om det finns mönster i poängen, exempelvis om alla låga resultat är inom samma domän. Ta även med ytterligare tillgänglig information i ärendet. Framkommer det problem eller svårigheter i vardagen som överensstämmer med resultaten? I vissa fall kan ovanligt låga poäng på ett fåtal uppgifter helt enkelt bero på slump eller andra faktorer som ej är relaterade till kognitiv funktion. 

 

Ett alternativ i dessa fall är att genomföra en ny testning för att samla in ytterligare information. 


Läs mer om inlärningseffekter och rekommendationer kring omtestning här.

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.