Checklista för tolkning av resultatprofil

◊ Faktorer som åtminstone delvis kan förklara låga testresultat: 

• stressnivå i testsituationen 

• ovana vid pekdator 

• bristande motivation 

• sensoriska nedsättningar av syn, hörsel, känsel 

• motoriska nedsättningar 

• vakenhetscykler, dålig nattsömn, uttröttbarhet 

• medicinska behandlingsregimer 

• påverkan av droger eller alkohol 

• dyslexi (ofta osäkerhet på alfabetet vid TMT-B) 

 

◊ Vilka förklaringar ger patienten själv till låga resultat? Är de trovärdiga? 

◊ Finns subjektiv nedsättning av minne, koncentration eller orientering? 

◊ Finns i beteendet tecken på sviktande minne, koncentration och/eller bristande orientering i undersökningslokalerna? 

◊ Vilken förmåga finns att klara av dagliga aktiviteter och arbete (svårigheter här tenderar att korrelera starkt med kognitiva testresultat)? 

◊ Vad kan antas om premorbid funktionsnivå utifrån utbildning och yrkesbakgrund? 

◊ Vad är känt om utvecklings- och medicinska historia samt familjebakgrund?

 

◊ Vad kan antas om aktuell funktionsnivå utifrån aktuell livssituation och socialt fungerande? 

◊ Vad kan antas om aktuell funktionsnivå utifrån patientens aktuella medicinska och  neurologiska status? 

◊ Vad framkommer om attityd till undersökningen, konversation eller tystnad, lämpligheten i  uppträdande och i den sociala responsen, som kan ge ledtrådar till tolkning av resultaten? 

◊ Finns rapporter från vårdpersonal eller familjemedlemmar som kan hjälpa till att ge  förutsättningarna för utvärdering av testprofilen? 

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

INFORMATION

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.