doctor-patient-mindmore.jpg

Självadministrerande
digitala kognitiva tester

Vi gör det enkelt att noggrant och säkert mäta kognitiv funktion

Karolinska Institutet logo
Stockholms Universitets logotyp
Stegeholmshälsan
Jobbhälsan i Norr
Norrtälje Hälsocentral
Region Skåne
Örebro universitet
Region Örebro län
Adalshalsan logotyp
Rimbo Hälsocentral logotyp
eit health
medtech4health
Psykologkompassen
Aleris
Smart Psykiatri

Hur fungerar Mindmore?

Steg 1

Val av testbatteri: utifrån patientens problematik väljer vårdpersonal vilket testbatteri patienten ska göra.

Steg 3

Självadministrerade kognitiva tester
som patienten kan göra helt själv

Steg 2

Patienten får surfplattan. Patienten fyller i relevanta digitala självskattningsformulär och subjektiv information som kan påverka testet, t.ex. mående, stress, sömn m.m.

Steg 4

Automatiskt genererad kognitiv profil
Resultatportalen

tabletshow-exekutiva funktioner2.png

Mindmores tester mäter hjärnans funktioner

Exekutiva funktioner

 

  • Mental flexibilitet

  • Komplex reaktionssnabbhet

  • Impulskontroll

  • Planeringsförmåga

Vilka patientproblem kan

Mindmore hjälpa till med?

Stressrelaterad psykisk ohälsa

Långvarig stress och depression medför vanligtvis svårigheter med bland annat minne, exekutiv funktion och koncentrationsförmåga.

Neurodegenerativa sjukdomar

Vid utredning av misstänkt demenssjukdom ingår objektiva tester av kognitiva funktioner i Socialstyrelsens riktlinjer för basal demensutredning.

Hur kan Mindmore

hjälpa er verksamhet?

Primärvård

“Över 30% av våra patientbesök rör sjukdomar med kognitiv påverkan. 

Patientens kognitiva påverkan kan vara svår och resurskrävande att mäta och beskriva - med Mindmore görs det enkelt och kräver minimalt med tid från oss personal.”

Företagshälsovård

"Äntligen en tjänst som ger en objektiv ögonblicksbild av kognitiv påverkan vid stressrelaterad ohälsa. Ett viktigt objektivt underlag för oss i sjukintyg, bedömningar och i rehabilitering.”

Studier

“På ett enkelt sätt kunde vi inkludera kognitiva test i vårt studieprotokoll”.

Patienter

”När jag fick se resultatet förstod jag mycket mer om hur mitt tillstånd påverkar min kognition och vad min kognitiva svikt innebär för mig i vardagen.”

Osäker på var du ska börja?

Kontakta oss, så utforskar vi det ihop.

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

BOLAGET

Integritetspolicy

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

Adalshalsan logotyp