Kognitiva profiler vid olika sjukdomstillstånd

Nedan återges vanliga kognitiva nedsättningar vid olika tillstånd som har fastställts i litteraturen. Det är viktigt att påpeka att Mindmore inte erbjuder ett diagnostiskt verktyg. Det är den praktiserande klinikern som har det yttersta ansvaret att tolka patientens resultatprofil där flera olika faktorer bör tas i beaktande samt att sammanväga den informationen med övrig information om patienten såsom anamnes, andra provresultat, patientens upplevda symptom etc. för att kunna ställa diagnos. 

 

Utmattningssyndrom: Vid fullt utvecklat syndrom ses framför allt exekutiva störningar som planering, utförande, simultanförmåga, uppmärksamhetsstörning, förlångsamning mm. Majoriteten uppvisar samsjuklighet med depression och ångest (Internetmedicin.se, 2019). 

 

Depression: Många av dessa patienter karaktäriseras av förlångsammat bearbetningstempo och lätt uppmärksamhetsstörning. Påverkade förmågor till inlärning och minne har också demonstrerats (Lezak et al., 2012). 

 

Traumatisk hjärnskada: De diffusa skador som åtföljer många traumatiska hjärnskador tenderar att påverka bearbetningstempo, uppmärksamhet, kognitiv effektivitet, och vid mera allvarlig skada, högre kognitiva (exekutiva) funktioner (Lezak et al., 2012). 

 

MCI: Vid amnestisk MCI är primärt episodiskt minne påverkat. Vid icke-amnestisk MCI är andra funktioner än episodiskt minne främst påverkade, som uppmärksamhet och bearbetningstempo, exekutiva funktioner och språk (Lezak et al., 2012). 

 

Demens vid Alzheimers sjukdom: Förlust av celler tenderar att uppstå först i entrorhinal- cortex och hippocampus i temporalloberna. Den fortsatta sjukdomsutvecklingen inkluderar sedan prefrontala och parietala områden. Dessa områden i hjärnan är associerade med episodiskt minne, exekutiva funktioner respektive visuospatiala funktioner (Lezak et al., 2012). 

 

Cerebrovaskulär sjukdom/Vaskulär demens: Alla kognitiva domäner kan vara påverkade.

 

Referenser:

Lezak, M. D., Howieson, D. B., Bigler, E. D., & Tranel, D. (2012). Neuropsychological 

Assessment (Fifth ed.). New York: Oxford University Press. 

 

Internetmedicin.se. (2019). Utmattningssyndrom. Retrieved December 11th, 2019, from 

https://www.internetmedicin.se/ 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&v
Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.