Basala obligatoriska frågeställningar vid tolkning av resultatet

Frågeställningarna nedan är av basal och grundläggande natur för att kunna tolka resultaten. Dessa frågeställningar ska finnas med “i bakhuvudet” vid arbete med tolkning av testresultat. Detta bör framhållas eftersom ett resultat från en kognitiv testning inte går att jämföra med labresultat, något vissa yrkesprofessioner är vana vid att förlita sig på. Resultatnivåerna bör ej heller användas okritiskt.

 

◊ Vilka förklaringar ger patienten själv till låga resultat? Är de trovärdiga? 

◊ Finns subjektiv nedsättning av minne, koncentration eller orientering? 

◊ Finns i beteendet tecken på sviktande minne, koncentration och/eller bristande orientering i undersökningslokalerna? 

◊ Vilken förmåga finns att klara av dagliga aktiviteter och arbete (svårigheter här tenderar att korrelera starkt med kognitiva testresultat)? 

◊ Vad kan antas om premorbid funktionsnivå utifrån utbildning och yrkesbakgrund? 

◊ Vad är känt om utvecklings- och medicinska historia samt familjebakgrund? 

◊ Vad kan antas om aktuell funktionsnivå utifrån aktuell livssituation och socialt fungerande? 

◊ Vad kan antas om aktuell funktionsnivå utifrån patientens aktuella medicinska och neurologiska status? 

◊ Vad framkommer om attityd till undersökningen, konversation eller tystnad, lämpligheten i uppträdande och i den sociala responsen, som kan ge ledtrådar till tolkning av resultaten? 

◊ Finns rapporter från vårdpersonal eller familjemedlemmar som kan hjälpa till att ge förutsättningarna för utvärdering av testprofilen? 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&v
Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.