Att använda Mindmores resultatportal

1. Öppna din webbläsare. Vi rekommenderar Chrome men Edge, Safari m.fl. fungerar också. 

2. Skriv in följande adress: https://resultat.mindmore.com 

3. Ange Användarnamn och Lösenord (används 2-stegsautentisering skickas en kod via sms till din mobiltelefon. Ange koden i resultatportalen) 

4. Ange patientens registreringskod som användes under testningen, patientens kön och födelseår. 

Obs! Det är viktigt att ange rätt kön och födelseår för att resultaten som visas ska bli korrekta. 

5. Resultatportalen visas. Välj det testtillfälle vars resultat du vill se i vänstra kolumnen. 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&v
Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.