Hur ofta kan jag genomföra en testning med Mindmore?

Det går aldrig helt att utesluta inlärningseffekter. Sedvanlig rekommendation för kognitiva tester är 6 månader. Då förväntas en eventuell inlärningseffekt ha minskat så pass att den ej påverkar resultatet. 

 

Mindmore har vidtagit flera åtgärder som minskar inlärningseffekter och möjliggör omtestning över kortare tidsintervaller, exempelvis:

 

  • RAVLT - Innehåller alternativa ordlistor. Systemet känner automatiskt igen vilken ordlista som användes vid föregående testtillfälle och väljer en alternativ uppsättning med helt nya ord. 

 

  • SDPT - Symbolerna i kodnyckeln slumpas både gällande typ av symbol, spegelvändning samt plats. 

 

  • BNT - Systemet känner automatiskt igen vilken bildserie som användes vid föregående testtillfälle så att ett alternativt set av bilder används.

 

Vi arbetar fortsatt med att förbättra detta ytterligare framledes. I slutändan är det upp till ansvarig kliniker att ta ställning till när omtestning är lämpligt och huruvida resultatet är pålitligt.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&v
Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.