Genomgång av Mindmores resultatportal

Genomgång av Mindmores resultatportal. Videon går igenom hur man kommer åt ett resultat, hur resultatportalen fungerar samt de olika funktioner den innehåller:

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

BOLAGET

Integritetspolicy

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden