Bra att veta:

Hoppa vidare till nästa deltest

I undantagsfall kan det finnas behov av att hoppa över deltest, t.ex. om endast enstaka deltest skall göras om. 

 

OBS! Resultatet blir ogiltigt för de test som hoppas över. 

 

För att hoppa vidare till nästa deltest: Inom 5 sekunder, tryck först uppe i vänster hörn av skärmen, tryck sedan direkt i högra övre hörnet och därefter i högra nedre hörnet.

Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

BOLAGET

Integritetspolicy

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden