Resultatportalen

För att komma åt resultatet från testningen:

  1. Öppna webbläsaren på din dator. 

  2. Skriv in följande adress: https://resultat.mindmore.com 

  3. Ange Användarnamn och Lösenord (används 2-stegs-autentisering skickas en kod via sms till din mobiltelefon. Ange koden i Resultatportalen.) 

  4. Ange patientens unika kod som användes under testningen (ABCXXXX), samt patientens kön och födelseår. Obs! Det är viktigt att ange rätt kön och födelseår för att resultaten som visas ska bli korrekta. 

  5. Resultatportalen visas. Välj det testtillfälle vars resultat du vill se i den vänstra kolumnen. 

  6. Logga ut och stäng fönstret i webbläsaren när du är färdig.


Läs mer om användning av resultatportalen och tolkning av resultat.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&v
Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.