Under testning

Testerna är självadministrerande, men testledare ska finnas tillgänglig. Se till att testning sker i ett avskilt rum där testtagaren ej blir störd, då detta kan påverka testresultaten. Sätt upp en skylt “Stör ej, testning pågår” på dörren för att undvika att någon kliver in i rummet av misstag.  

 

  • För korrekta resultat, hjälp INTE patienten under testet. 

 

  • Förtydliga testinstruktioner endast vid behov. 

Bra att veta om testförfarandet: 

 

  • Instruktioner ges skriftligen och/eller muntligen från surfplattan under testet och kan oftast upprepas vid behov.

 

  • Det är inte möjligt att backa till en tidigare del av testet. 


 

  • Det är möjligt att hoppa framåt till nästa deltest, instruktioner för detta finner du här.

 

  • I de fall då det är möjligt att öva innan ett deltest får patienten göra fel max 5 gånger under övningen. Vid fler fel avslutas deltestet och testbatteriet fortsätter till nästa moment.

Nästa steg: Efter testning

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!
arrow&v
Icon awesome-facebook-square.png
LinkedIn icon

INFORMATION

Drottning Kristinas väg 53

114 28 Stockholm

Sweden

BOLAGET

Mindmore är en godkänd medicinteknisk produkt.

All dataöverföring sker krypterat över HTTPS och behandlas i enlighet med GDPR och PDL.